W starożytności znane było wino i piwo, alkoholu w czystej postaci nie znano, choć wiedziano, że w czasie gotowania wina powstaje ciecz o oszałamiającym działaniu. Z powodu leczniczego działania nazywano ją aqua vitae, a później spiritus vini = wyskok winny. Alkohol etylowy to związek chemiczny – wzór (C2H5OH2) powstający w procesie, który można podzielić na 5 części:

Przygotowanie słodu (najczęściej z ziemniaków lub zboża)
Scukrzenie
Fermentacja
Destylacja surowego alkoholu
Otrzymanie alkoholu czystego

Największe stężenie alkoholu (etylowego, czyli etanolu) występuje oczywiście w spirytusie (95 %). Etanol stanowi także ok. 5 % zawartości każdego kufla piwa, 12 % zawartości każdej lampki wina i 40 % każdego kieliszka wódki. Oznacza to, że małe piwo (250 g), lampka wina (100 g) i mały kieliszek wódki (25 g) to w dużym przybliżeniu ta sama ilość alkoholu etylowego wynosząca ok. 12 g.

Jak alkohol wpływa na człowieka?

Etanol jest wchłaniany bardzo szybko dzięki właściwościom hydrofilnym (łatwo miesza się z wodą), przenika do wszystkich płynów ustrojowych, a jego cząsteczki są tak małe, że nie wymagają trawienia. W związku z tym można go wykryć we krwi już w 5-10 minut od chwili wypicia, a po 15 minutach wchłonięciu ulega ponad 15 % alkoholu. W pierwszej fazie przenikania do organizmu alkohol oddziałuje negatywnie na błonę śluzową jamy ustnej, przełyku, krtani, struny głosowe oraz żołądek i górną część jelita cienkiego (co doskonale czuć). Wraz z krwią rozprowadzany jest po całym organizmie, do wszystkich tkanek.

Etanol bardzo silnie oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Alkohol jest paralizatorem spowalniającym aktywność oraz pobudliwość całego układu nerwowego. Wypierając cząsteczki wody otaczające włókna nerwowe, powoduje wolniejszą wędrówkę impulsów wzdłuż włókien, spowalnia również ruch mediatorów przenoszących informacje między komórkami. Alkohol zmniejsza także gęstość płynu, który występuje w otolitach, kulistych złogach węglanu odpowiedzialnych za stymulowanie receptorów czuciowych odpowiedzialnych za proces utrzymania równowagi (mówiąc krótko, chodzi o narząd równowagi znajdujący się w ludzkim uchu, o którym pewnie większość uczyła się na biologii).

Siła, z jaką alkohol etylowy wpływa na nasz organizm, zależy przede wszystkim od aktualnego poziomu (stężenia) alkoholu we krwi. Określa się go w promilach (czyli tysięcznych częściach całości oznaczanych jako ‰, obliczając, ile gramów etanolu znajduje się w jednym litrze krwi. Stężenie alkoholu zależy m.in. od:

– ilości i rodzaju konsumowanych napojów alkoholowych,
– czynników takich jak: waga, płeć, budowa ciała osoby pijącej,
– czasu konsumpcji,
– stanu zdrowia fizycznego i psychicznego osoby pijącej,
– czynników dodatkowych, np. przyjmowania niektórych leków.

Alkohol etylowy jest spalany w komórkach wątroby (to jedyny ludzki organ, który ma zdolność regeneracji). Szybkość spalania jest w zasadzie stała i wynosi: 10-12 g na godzinę u mężczyzn i 8-10 g na godzinę u kobiet. Oznacza to, że w ciągu jednej godziny wątroba spala około jednej, wspomnianej wyżej porcji alkoholu. Jest to dość wolny proces, którego nie da się przyspieszyć!

Im wyższa obecność alkoholu w organizmie, tym większe zmniejszenie zdolności do kierowana pojazdem. Przy pustym żołądku i większym stresie pierwsze dawki alkoholu zostają szybko wchłonięte i są odczuwalne już po kilku minutach, zaś pełna zawartość alkoholu w organizmie może osiągnąć swe największe stężenie już po 30 minutach. Jest to również wartość orientacyjna, gdyż wszystko jest podporządkowane cechom indywidualnym organizmu oraz zależy od napełnienia żołądka. Przy pełnym żołądku czas wchłaniania alkoholu może wynieść nawet 2 godziny.

20 – 30 minut po wypiciu ostatniego przysłowiowego kieliszka następuje tzw. wyrównanie stężeń, tzn. zawartość alkoholu w organizmie zaczyna być stała aż do ostatecznego wchłonięcia. Dopiero potem następuje tzw. spadek dyfuzyjny, czyli – inaczej mówiąc – zmniejszanie się ilości alkoholu w organizmie. Jego tempo jest cechą bardzo indywidualną i wynosi od ok. 0.12 ‰ do 0.15 ‰ na godzinę.

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

Przyjmuje się, że prawdopodobieństwo spowodowania wypadku przez kierowcę nietrzeźwego zwiększa się przy stężeniu alkoholu:

– 0.5 ‰ – 2 razy
– 0.8 ‰ – 4 razy
– 1.0 ‰ – 7 razy
– 1.5 ‰ – 36 razy.

Orientacyjnie można przyjąć, że wypicie następujących alkoholi powoduje jego stężenie w organizmie wynoszące:

– 2 małe kufle piwa (0.5 l) – 0.3 ‰
– 2 szklanki wina (0.2 l) – 0.5 ‰
– 40 gramów wódki 40%- 0.5 ‰

W polskim prawie spotykamy dwie definicje określające stan organizmu, w którym znajduje się alkohol, tj.:

– stan po użyciu alkoholu,
– stan nietrzeźwości.

Należy zaznaczyć, że od ponad 30 lat nie używa się w aktach prawnych określenia, które wciąż występuje w języku potocznym: “stan wskazujący na użycie alkoholu”. Określeniem stosowanym w prawie jest “stan po użyciu alkoholu”.

Stan po użyciu alkoholu jest określany jako taki, przy którym stężenie alkoholu we krwi (badane metodą inwazyjną) zawiera się pomiędzy 0.2 ‰ a 0.5 ‰ – lub przy użyciu metody nieinwazyjnej – kiedy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu zawiera się pomiędzy O.1 mg a 0.25 mg w 1 dm3 powietrza. Należy z całą mocą podkreślić, że zakres od 0 do dolnej granicy stanu po użyciu alkoholu (0.2 ‰) nie jest zezwoleniem na wypicie jakiejś minimalnej dawki alkoholu – jest to zakres tzw. alkoholu fizjologicznego oraz błędu pomiarowego.

Między bajki należy włożyć opowieści i dobre rady o rozgryzieniu ziarenka pieprzu, ziela angielskiego, przeżuciu listka laurowego, wypiciu octu itp., aby oszukać urządzenia pomiarowe. Nic bardziej zwodniczego – nie należy w ogóle pić jakichkolwiek ilości alkoholu, kiedy mamy zamiar jechać! Alkomatu nie da się oszukać.

Stan po użyciu alkoholu i konsekwencje

Kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem z art. 87 kodeksu wykroczeń – zagrożonym karą pozbawienia wolności (aresztu) od 5 do 30 dni, karą grzywny od 50 do 5000 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów na czas od 6 miesięcy do 3 lat, a także punktami karnymi.

W przypadku stwierdzenia, że osoba kierująca pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości, mają zastosowanie przepisy kodeksu karnego – art. 178 a. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, ograniczenia wolności albo grzywny. Dodatkowo w takim przypadku następuje zakaz prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż pół roku, a maksymalnie do lat 10. Wyrok może być również podany do wiadomości publicznej, a oprócz kary grzywny sąd może orzec tzw. nawiązkę na rzecz instytucji lub organizacji społecznej, które statutowo pomagają osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Wysokość nawiązki może wynieść maksymalnie dziesięciokrotność najniższego wynagrodzenia. Oczywistą rzeczą jest, że powyższe kary grożą tym, którzy naruszyli prawo poprzez samo kierowanie pojazdem.

Jeżeli kierujący w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym spowoduje wypadek drogowy, którego następstwem są uszkodzenia ciała lub śmierć innej osoby, kary są o wiele surowsze – do dożywotniego zakazu kierowania pojazdami, jeżeli osoba skazana popełniła przestępstwo po raz drugi.

Badanie stanu trzeźwości kierujących leży przede wszystkim w kompetencji policji, która odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Najczęstszą metodą jest użycie przyrządów elektronicznych do badania zawartości wydychanego powietrza. Oprócz zastosowania tej metody, policja (również inne uprawnione organy) może zlecić badania krwi lub moczu (rzadziej treści żołądka) placówkom służby zdrowia. Należy zaznaczyć, że każdy kierujący ma obowiązek poddać się takiemu badaniu na żądanie policji.

Badanie trzeźwości można przeprowadzić również bez zgody kierującego, czyli – jak to określono w przepisach – przy użyciu siły, o czym kierujący powinien być uprzedzony. Jeżeli wynik badania potwierdza uzasadnione podejrzenie co do kierującego, policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem i uniemożliwia takiemu kierującemu dalsze prowadzenie pojazdu. Obowiązkiem policji jest zabezpieczenie pojazdu poprzez np. przetransportowanie go na parking strzeżony lub przekazanie osobie wskazanej przez zatrzymanego – posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdem i oczywiście trzeźwej. Badaniu na zawartość alkoholu w organizmie mogą być poddane inne osoby, jeżeli uczestniczyły w wypadku, w którym są zabici lub ranni, o ile zachodzi podejrzenie, że to one kierowały pojazdem w chwili zdarzenia.

Wpis o tematyce:

  • 0 2 alkoholu
  • slowo Stan po wypiciu
  • stan po użyciu alkoholu ile piw